Frytki surfera

frytki / ser cheddar / boczek / sos czosnkowy